Menu search-web

Kontakt

Knihovna Václava Havla
www.vaclavhavel.cz
Navštivte nás: Ostrovní 13, Praha 1
Napište nám: vzdelavani@vaclavhavel.cz 

O KNIHOVNĚ VÁCLAVA HAVLA

Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz velké postavy moderních českých dějin - spisovatele, dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva a československého a českého prezidenta. Zabývá se také osobnostmi, událostmi a jevy, které s odkazem Václava Havla souvisí, a snaží se je přibližovat a zasazovat do dobového i současného kontextu.

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

Knihovna Václava Havla nabízí  škol​ám řadu vzdělávacích projektů, kterými se snaží v nastupující generaci rozvíjet odkaz Václava Havla především v oblasti boje za lidská práva a demokracii, občanské společnosti a zodpovědnosti. 

Číst Havla - série krátkých videoklipů, v nichž mladé osobnosti českého veřejného prostoru představují ikonické i méně známé texty Václava Havla

Každý může změnit svět - šest video lekcí o životě Václava Havla s důrazem na jeho boj za lidská práva. Lekcemi provází moderátorka Emma Smetana a choreograf Yemi. 

PODCAST Havel k maturitě -  Povídání o nejdůležitějších dílech našeho prvního polistopadového prezidenta. 

PODCAST OBČANÉ Z OSTROVNÍ - Členové spolku Mladí občané a jejich hosté si povídají o všem, co trápí dnešní mladou generaci - městská cyklistika, osobní ekonomie, ekonomická budoucnost ČR, umělá inteligence, udržitelná móda nebo čtenářská gramotnost 

Esejistická soutěž pro studenty středních škol - každoroční soutěž pro studenty středních škol vyhlašovaná v září, s termínem odevzdání esejů na konci října. Téma esejistické soutěže je každý rok jiné. 

Workshopy a webináře pro základní a střední školy: přehled všech vzdělávacích programů naleznete na naší webové stránce

Knihovnička VH - celorepubliková síť škol, které šíří myšlenkový odkaz Václava Havla. Knihovnička Václava Havla obsahuje celou ediční řadu nakladatelství Knihovny Václava Havla a čítá přes 60 položek. Projekt má vlastní logo a jednotnou vizuální identitu na všech školách.

Václav Havel tady a teď - Cyklus putovních besed nejen o VH, s Michaelem Žantovským a jeho kolegy, určený studentům středních škol, knihovnám a kulturním centrům.

HAVEL CHANNEL - Audiovizuální projekt Knihovny Václava Havla, diskuse, rozhovory, archivní videa a podcasty na jednom místě

Copyright © 2021 – 2022, Maturita 21, Všechna práva vyhrazena |